Welkom bij het Lorentzhuis

Lorentzhuis

Centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie.

Het Lorentzhuis is de naam van het centrum waarin inmiddels 15 zelfstandig gevestigde praktijken zijn gevestigd. Iedere medewerker heeft zijn eigen: wachttijd, therapeutische deskundigheid en financiële administratie. Wat zij gemeen met elkaar hebben: allen werken vanuit een systemische visie.

U bent bij ons welkom voor hulp bij gezins- en relatieproblemen en bij individuele zorgen, voor onderwijs in de systeemtherapie en voor consultatie bij vragen omtrent een specifieke behandeling.

Lees verder

Therapie

Waar mensen samenleven kunnen zich vroeg of laat problemen voordoen die hen boven het hoofd groeien. Of het nu gaat om relatieconflicten, zorgen om een familielid met psychiatrische problematiek, rouw, kinderen met gedragsproblemen, huiselijk geweld, spanningen in een samengesteld gezin, in veel situaties is ‘systeemtherapie’ zinvol.  U wordt uitgenodigd, alleen en/of met één of meer familieleden om samen te onderzoeken welke problemen worden ervaren, welke veranderingen u wenst en wat de meest passende weg is om tot die verandering te komen. 

Opleiding

Het Lorentzhuis verzorgt diverse opleidingen op het gebied van systeemtherapie. Het aanbod varieert van een 2-jarige Intensieve Opleiding Systeemtherapie tot specialistische cursussen over o.a. partnerrelatietherapie, ‘complexe systemen', 'kinderen uit de knel' en 'verbindend gezag en geweldloos verzet'.

U kunt ook contact met ons opnemen voor ‘scholing-op-maat’ in uw eigen instelling.
Tevens bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van supervisie of leertherapie.

Consultatie

Het Lorentzhuis-team is beschikbaar voor het geven van consultatie aan collega's en teams.
Wanneer er specialistische vragen zijn of wanneer een behandeling zich in een impasse bevindt, kan het raadzaam zijn een consult te vragen. Meestal kan men daarna weer op eigen kracht verder met de behandeling.
Het consult kan plaatsvinden in het Lorentzhuis of op de werkplek van de consultvrager. Afhankelijk van de vraag zal het een gesprek zijn met de cliënten erbij of alleen met de consultvrager(s) zelf.

Stichting Mobiel Lorentz

Naast behandeling en opleiding is het Lorentzhuis gericht op het ontwikkelen en verspreiden van behandelmethodieken in het veld van de geestelijke gezondheid van kinderen en hun families die lijden aan verschillende vormen van stress, zoals echtscheiding, maatschappelijke problemen, psychische stoornissen en combinaties daarvan, een en ander in de ruimste zin van het woord. Om dit te faciliteren is Stichting Mobiel Lorentz opgericht. Stichting Mobiel Lorentz heeft de ANBI status met het fiscaal nummer: 8186.50.709.                                                                                     Activiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                        -ontwikkelen van de Mobiel Lorentzmethodiek in de periode van 2005-2009. Gericht op het herstellen van relaties van gezinnen met meervoudige stress met instanties en hulpverleners.  -ontwikkelen van de methodiek: kinderen uit de Knel, samen met het KJTC te Haarlem. Van 2010-2018                                                                                                                                      -organiseren van diverse congressen en symposia zoals:                                                                                                                                                                                                                    Protocol: Harnas of Handvat; 2006                                                                                                                                                                                                                                                              Real life second live: Nieuwe media en systeemtherapie; 2008                                                                                                                                                                                                        Verbindend Gezag; 2017                                                                                                                                                                                                                                                               Wintergasten; 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        Als het misgaat thuis. Verhalen van ouders; 2018                                                                                                                                                                                                                                 -Bijdrage aan het ontwikkelen van een website voor Verbindend Gezag

Activiteiten met inkomsten en uitgaven 2018                                                                                                                                                                                                                                                Het project Kinderen uit de Knel is in 2018 op eigen benen gaan staan en in een eigen organisatie ondergebracht. Ook financieel is dit project afgesloten. Er zijn voor dit project geen lopende subsidies meer die via stichting Mobiel Lorentz lopen.                                                                                                                                                                                                                                   De projecten Wintergasten en Als het misgaat thuis, zijn hoofdzakelijk gefinancierd uit de bijdragen van de deelnemers. Voor het project Als het misgaat thuis heeft stichting het Maagdenhuisfonds bijgedragen om deelname van ouders aan het symposium mogelijk te maken.                                                                                                                                                                                           Het doel van de studiedagen en symposia is om ervaringen en kennis te delen met een zo groot mogelijk publiek. De begrotingen van deze activiteiten zijn kosten neutraal. Het doel is dat de uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. Er is geen winstoogmerk. Dat is ook gelukt. Uit deze symposia is een bescheiden bedrag (bijna € 2.200,=) overgebleven op de rekening van Stichting Mobiel. Dit bedrag blijft beschikbaar voor de lopende kosten die nodig zijn voor het maken van bijvoorbeeld het jaarrekening.                                                                                                                          Saldo eind 2017 € 8.000,=                                                                                                                                                                                                                                                                              De inkomsten voor de projecten Wintergasten en                                                                                                                                                                                                                                         Als het misgaat thuis bedroegen samen: ruim € 30.000,=                                                                                                                                                                                                                         Totaal saldo en inkomsten: € 38.000,=                                                                                                                                                                                                                                                 Uitgaven voor beide projecten was: bijna € 28.100,=                                                                                                                                                                                                                             Uitgave voor website Verbindend gezag: € 3.500,=                                                                                                                                                                                                                                  Totaal uitgaven voor projecten € 31.600,=                                                                                                                                                                                                                                            Uitgaven voor het maken van de jaarrekeningen € 4.200,=                                                                                                                                                                                                                       Saldo begin 2019 bijna € 2.200,=

Jong Lorentz

Praktijk voor kinder- en jeugd psychodiagnostiek en psychotherapie.

U bent bij ons welkom voor hulp bij individuele problematiek van kinderen en jeugdigen tot 20 jaar.

Lees verder

De therapeuten van Jong Lorentz richten zich op hulp en ondersteuning bij een breed scala aan individuele problemen, zoals angsten, stemmingsproblemen, emotionele problemen als gevolg van traumatische gebeurtenissen, gedragsproblemen, sociale problemen, problemen in de informatieverwerking en leerstoornissen.

Wij vinden het van belang om bij de diagnostiek en behandeling van het kind of de jongere met ouders samen te werken. Soms zal de individuele therapie van het kind of de jongere voorop staan en wordt de ouder daarbij betrokken. Soms zal juist het coachen van en samenwerken met de ouders de kern van de behandeling vormen. Ook zijn wij geregeld op scholen in Haarlem en omgeving te vinden, omdat het leven van een kind of jongere zich voor een groot deel op school afspeelt. Samenwerking met scholen stellen wij daarom erg op prijs.

Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek wordt door ons verricht als wordt ingeschat dat het voor de keuze van een behandeling zinvol is om eerst meer te weten over het functioneren van het kind. Er kan sprake zijn van (neuro)psychologisch of kinderpsychiatrisch onderzoek. 

Therapie

Wij hebben een breed aanbod van behandelingen: cognitieve gedragstherapie, kinder- en jeugdpsychotherapie, EMDR, dramatherapie,  neuropsychologische behandeling,
medicamenteuze behandeling en
mindfulnesstraining.  


 

Aanmelding

Voor behandeling bij het Lorentzhuis kunt u zich aanmelden bij het secretariaat .

Aanmelden

Voor opleidingen en specialistische cursussen van het Lorentzhuis is aanmelden het hele jaar door mogelijk.

Secretariaat

Het secretariaat is van maandag t/m donderdag van 10-12 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 023-5310346

Op andere tijden kan het antwoordapparaat worden ingesproken. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in en voor welke medewerker het bericht bestemd is. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

 

Voor:

Via de pagina: Systeemtherapie > Lorentzhuis > Specialistisch Aanbod vind u informatie over de procedure en de mogelijkheden om aan te melden voor dit project. Aanmelden via het secretariaat van het Lorentzhuis is helaas niet mogelijk.

Nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief