Jong Lorentz

Welkom bij Jong Lorentz, praktijk voor kinder- en jeugd psychodiagnostiek en psychotherapie.

Jong Lorentz is ontstaan toen Janine Rutten in 1999 als eerste individueel gerichte kinder- & jeugd psychotherapeut in het Lorentzhuis ging werken. Inmiddels is Jong Lorentz een samenwerkingsverband van vijf therapeuten. Ieder van ons voert een zelfstandige praktijk en is verantwoordelijk voor zijn/haar cliëntenbestand en bedrijfsvoering. Onze achtergrond en opleiding zijn verschillend, maar alle vijf hebben we een brede en diverse ervaring in het werken met kinderen en jongeren. Door de onderlinge samenwerking kunnen wij meer kwaliteit en diversiteit in de behandeling bieden.

Waar onze Lorentzhuis-collega’s de focus leggen op de interacties en de communicatie tussen mensen en niet op het individu, richten wij ons in eerste instantie op het kind of de jongere. Evenals onze collega’s zijn wij echter van mening dat het belangrijk is om samen te werken met de mensen die voor het kind of de jongere belangrijk zijn, zoals ouders en leerkrachten. Het “systeem” om het kind of de jongere heen betrekken wij daarom graag bij de diagnostiek en behandeling.

Medewerkers

De therapeuten van Jong Lorentz hebben allen in instellingen voor Kinder- & Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg gewerkt. Die kennis en ervaring gebruiken we binnen Jong Lorentz, waarbij ons streven is om op flexibele wijze aan te sluiten bij wat cliënten van ons vragen.  

Bij welke vragen en problemen?

De therapeuten van Jong Lorentz richten zich op de hulp en ondersteuning bij individuele problematiek van kinderen en jeugdigen tot 20 jaar. Het gaat hierbij onder meer om:

  • Emotionele problemen als gevolg van ingrijpende of traumatische gebeurtenissen
  • Angsten
  • ‘Faseproblemen’
  • Stemmingsproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Sociale problemen
  • Problemen in de informatieverwerking en het leren

Lees verder

Werkwijze

Een telefoongesprek met een van de therapeuten vormt doorgaans de eerste kennismaking. In dit gesprek wordt een eerste inschatting gemaakt, waarbij onder meer wordt besproken welke therapeut het aanbod heeft dat het beste bij uw vraag past. In het telefoongesprek wordt tevens besproken wie er bij het eerste intakegesprek aanwezig zullen zijn. Dit is onder meer afhankelijk van de vraag die aan de orde is , maar ook van de leeftijd of gezinssituatie van het kind of de jongere. Soms is/zijn alleen de ouder(s) bij het eerste gesprek aanwezig, soms is ook het kind of de jongere aanwezig en in andere gevallen komt het gehele gezin naar het eerste gesprek. In het eerste intakegesprek wordt wederzijds kennis gemaakt en worden de vragen en visies van de verschillende gezinsleden verkend. Aan het einde van dit gesprek wordt een plan van aanpak gemaakt, dat kan bestaan uit nadere diagnostiek maar ook uit het direct starten met een specifieke behandelvorm.

Mocht tijdens het intakegesprek duidelijk worden dat wij binnen Jong Lorentz geen aanbod hebben dat bij uw vraag past, dan zal geholpen worden bij het zoeken naar de hulpverlening die nodig is.

Ons aanbod