Zie ook

Bij welke vragen en problemen?

De therapeuten van Jong Lorentz richten zich op de hulp en ondersteuning bij individuele problematiek van kinderen en jeugdigen tot 20 jaar. Het gaat hierbij onder meer om:

Emotionele problemen als gevolg van ingrijpende of traumatische gebeurtenissen

Bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbaar persoon, een ernstige of chronische ziekte, pesten, scheiding van ouders, seksueel trauma of mishandeling. Vaak uit zich dit in gedragsproblemen, leer- en/of concentratieproblemen, angsten of stemmingsklachten welke na het trauma zijn ontstaan.

Angsten

Naast specifieke angsten kunnen sociale angsten, verminderde sociale weerbaarheid en gevoelens van onzekerheid een reden van zorg zijn. Er kan dan sprake zijn van faalangst, gebrek aan sociale contacten of verlatingsangst.

‘Faseproblemen’

Dat wil zeggen problemen die verband houden met de specifieke ontwikkelingsfase waarin het kind/de jeugdige zich bevindt. Zoals aanpassingsproblemen bij de eerste schoolgang, overgang naar de middelbare school of bij het zelfstandig gaan wonen.

Stemmingsproblemen

Bijvoorbeeld stemmingsschommelingen, aanhoudende somberheid of juist overdreven druk gedrag met geprikkelde of boze stemming.

Gedragsproblemen

Bijvoorbeeld het snel boos worden op ouders of leerkrachten of het lastig vinden om instructies van volwassenen op te volgen; het kan ook gaan om het snel boos worden op leeftijdgenoten en het makkelijk ruzie met hen kunnen krijgen.

Sociale problemen

Zoals het moeite hebben met het omgaan en samenspelen met leeftijdgenoten; het niet goed begrijpen en aanvoelen van sociale situaties en van wat de ander bedoelt of moeite hebben met het de ander laten weten wat je wil, denkt of voelt.

Problemen in de informatieverwerking en het leren

Bijvoorbeeld het lastig vinden om de aandacht bij een taak te houden of een impuls te remmen; moeite hebben met het aanleren en in het geheugen vasthouden van nieuwe informatie; problemen bij het bedenken en uitvoeren van een handig plan om een taak aan te pakken (kamer opruimen of een werkstuk maken); het lastig vinden om figuren goed waar te nemen en overzicht te verwerven; moeite met duidelijk vertellen wat je denkt of wil of om te begrijpen wat een ander vertelt (taalproblemen).

Problemen in de informatieverwerking en het leren kunnen samenhangen met of onderliggend zijn aan de andere problemen die hierboven beschreven worden. 

Terug naar Jong Lorentz