Algemene informatie

Opleidingen-cursussen

Het Lorentzhuis verzorgt diverse opleidingen in de systeemtherapie: de 2-jarige Intensieve Opleiding Systeemtherapie (als basis voor het traject tot NVRG-erkend systeemtherapeut), enkele specialistische cursussen en ‘scholing-op-maat’.
Voor meer informatie:
klik op onderstaande blauwe link of
kijk direct naar het cursusaanbod hiernaast.

Supervisie en leertherapie

In het Lorentzhuis bestaat de mogelijkheid tot het volgen van supervisie of leertherapie.
Voor meer informatie:
klik op onderstaande blauwe link. 

Consultatie

Het team is ook beschikbaar voor het geven van consultatie aan collega’s en teams, zowel op locatie als in het Lorentzhuis.
Voor meer informatie:
klik op onderstaande blauwe link
. 

Het Lorentzhuis is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps onderwijs (CRKBO) en is daarmee vrijgesteld van BTW-heffing op beroepsgerelateerd onderwijs.

Opleidingscoördinator

Voor al uw vragen betreffende cursussen in het Lorentzhuis of in uw eigen instelling kunt u contact opnemen met Erik van der Elst, coördinator opleidingen, of met de docenten van de desbetreffende specialistische opleiding: via het secretariaat van het Lorentzhuis.

Privacy Policy
Lorentzhuis Opleidingen begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan we zorgvuldig om met deze informatie. Lorentzhuis Opleidingen houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van u nodig hebben en waarvoor we die gebruiken.

Opslag van uw gegevens
Lorentzhuis Opleidingen slaat de persoonsgegevens die we van u ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding of aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:
• Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
• Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
• Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
• Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens
Lorentzhuis Opleidingen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
• Verzorging van de door u gekozen opleiding.
• Advies geven over een te volgen opleiding.
• Als u daar prijs op stelt u op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
• U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
• Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting
• Lorentzhuis Opleidingen kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding zijn we wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperken we tot een minimum.
• Tot slot, het kan zijn dat Lorentzhuis Opleidingen door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. NCOI Opleidingen deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief
Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Lorentzhuis Opleidingen alleen toe als u hier toestemming voor geeft.

Digitale leeromgeving en uw gegevens
Pluvo is uw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kunt u binnen Pluvo contact leggen met uw docent, medestudenten en Lorentzhuis Opleidingen. Lorentzhuis Opleidingen legt graag uit hoe wordt omgegaan met uw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens
Lorentzhuis Opleidingen beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is.
U kunt ons vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken.
Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Lorentzhuis Opleidingen eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet uw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zal Lorentzhuis Opleidingen u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment uw gegevens wel kunnen worden verwijderd.
 

Intensieve Opleiding Systeemtherapie (2 jaar)

De Intensieve Opleiding Systeemtherapie duurt twee jaar en bestaat uit een basiscursus van 132 uur en een specialistische cursus van 2 x 40 uur. Daarnaast biedt de opleiding een serie groepssupervisie van 25 zittingen van 2 uur.

De cursus is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Met deze opleiding legt de cursist een belangrijke basis voor het traject tot NVRG-erkend systeemtherapeut.


 

Voor de cursus die start in januari 2020 kunt u zich nu al aanmelden bij het secretariaat van het Lorentzhuis.

Lees verder

Opleiding tot systeemtherapeutisch werker (STW) (1 Jaar)

Werk je in de gezondheidszorg en heb je altijd al vanuit een meer systemische
invalshoek je werk willen vormgeven? Het Lorentzhuis biedt daar nu de mogelijkheid
toe met de één jarige opleiding Systeemtherapeutisch Werker.

Deze geheel nieuwe opleiding wordt door het Lorentzhuis aangeboden.

Er start ieder jaar, in het najaar (rond september), een nieuwe opleidingsgroep.

Aanmelden kan het hele jaar door.

Startdatum voor de volgende groep is op (vrijdag) 13 september 2019.

 

De opleiding is geaccrediteerd door SKJ en Registerplein.

Lees verder

Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet (40 uur)

In deze specialistische cursus staat de methode ‘geweldloos verzet in gezinnen’ (Omer & Wiebenga, 2015) centraal: een bewezen effectieve behandeling voor ouders en opvoeders van jongeren die gewelddadig of zelf-destructief gedrag vertonen (Omer 2008, Ollefs 2009, Van Holen 2013). De uitgangspunten van geweldloos verzet vormen ook een goede basis voor een nieuwe vorm van autoriteit (Omer, 2011) die wij 'Verbindend Gezag' noemen: hoe kunnen ouders, leerkrachten en andere gezagsfiguren leiding geven op een manier die past in de moderne tijd? Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet wordt inmiddels bij een diversiteit aan problematiek (zowel externaliserend als internaliserend) en in vele settingen (gezin, school, kliniek, wijk) met succes toegepast.

Het Lorentzhuis is International Training Partner van de door Haim Omer et.al. opgerichte School of Non Violent Resistance in Tel Aviv, Israël: www.nvrschool.com

De cursus is door de NVRG erkend als specialistische cursus voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut (www.nvrg.nl )en is tevens geschikt voor nascholing en herregistratie van professionals die werkzaam zijn in de GGZ, Jeugdzorg en (speciaal) onderwijs. Accreditatie is toegekend door NVRG, FGzPt, NVO/NIP en SKJ. Andere accreditaties kunnen in overleg worden aangevraagd (mits tijdig aangegeven).

Cursusdata
Cursus '19/'20 is gepland op: 22 november en 20 december '19, 10 januari, 14 februari, 13 maart en 24 april 2020. Deze cursus is vol.
In november of december 2020 start de eerstvolgende cursus.
Aanmelding is al mogelijk d.m.v. een brief met motivatie en curriculum vitae aan de docenten:
per post aan het Lorentzhuis t.a.v. H. Bom en E. Wiebenga of per mail aan: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) en .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

 

Lees verder

Complexiteit van psychopathologie en huiselijk geweld in relaties (40 uur)

De cursussen systeemtherapie&psychiatrie en familiaal huiselijk geweld zijn samengevoegd in deze nieuwe cursus.

Hulpverleners die werken met mensen met psychopathologie hebben vaak onvoldoende oog voor escalaties en geweldsdynamieken. En hulpverleners die werken met geweld hebben vaak onvoldoende oog voor psychopathologie. Het gaat hier om complexe problematiek waarvoor een systemische visie en aanpak onontbeerlijk is.

Lees verder

Mobiel Lorentz Methodiek (1-4 dagen)

Het Lorentzhuis heeft een methodiek ontwikkeld voor families met meervoudige stress die zijn vastgelopen in de hulpverlening. Door naar de familie thuis te gaan en aan te sluiten bij hun visie wordt het vertrouwen hersteld kan de hulp weer effectief worden.

Lees verder

Emotionally Focused Therapy (EFT) (40 uur)

Emotionally focused coulple therapie (EFT)

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een relatietherapie, ontworpen door Sue Johnson. Het is bedoeld voor paren die verwijdering ervaren of vastlopen in een patroon van conflicten. Partners kunnen verstrikt raken in een patroon van negatieve reacties, die het gevoel van verbondenheid en veiligheid aantasten. EFT helpt paren zich bewust te worden van de gevoelens en verlangens die onder dit patroon liggen, zodat dit doorbroken kan worden. De onderlinge verbondenheid wordt vergroot, zowel in de basis van de relatie als in het dagelijks leven. Partners leren om ruzies of vernietigende dialogen om te buigen naar gesprekken waar men steun kan vragen en bieden. Onderzoek heeft uitgewezen dat EFT geschikt is voor paren van verschillende geaardheid, culturele achtergrond, in verschillende levensfasen en ook bij paren die te maken hebben met verlies, depressie en trauma.
werkwijze:Iedere cursusbijeenkomst staat een deel van het therapieproces centraal, zodat aan het eind van de cursus alle stappen behandeld zijn.
EFT is een methode die van de therapeut een actieve, emotionele beschikbaarheid vergt. Vandaar dat iedere bijeenkomst begint met een persoonlijke oefening waarin aandacht wordt besteed aan de therapeutvariabelen.
De cursisten zullen actief eigen casusmateriaal inbrengen op videoband of geluidstape om 'hands on' feedback te krijgen en volgende stap in het therapie proces te oefenen.

Doelgroep

GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, psychiaters en hbo-ers die werken met paren. Daarnaast staat de cursus open voor hulpverleners die werkzaam zijn in de GGZ op het gebied van de systeemtherapie en het onderwerp van deze specialistische cursus op hun werk in praktijk kunnen brengen.

Diegene  die de cursus willen gebruiken voor hun opleiding tot NVRG erkend  systeemtherapeut  moeten  de basiscursus van 132 uur voltooid hebben. Deze cursus is tevens geschikt voor herregistratie van hen die reeds erkend zijn door de NVRG.

Doelstelling

Cursisten leren complexe partnerrelatieproblematiek in het licht van de hechtingstheorie te begrijpen en leren vaardigheden om volgens het model van EFT te kunnen werken. 
EFT heeft als doel het vergroten van de mogelijke reacties op elkaar, het reorganiseren van de emotionele reacties, het veranderen van de interactionele posities ten opzichte van elkaar en het creëren van een veilige binding tussen de partners.

Toelichting accreditatie

De cursus is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend als 40-uurs specialistische cursus. De cursus is niet erkend voor de opleidingsroute van de International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT).

Planning:

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 4 uur.

Op maandag middag van 15.00 tot 19.30 uur.

Bij voldoende aanmelding zal de eerst volgende cursus op maandag 27 januari 2020 van start gaan.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 maximaal 8

Docenten:

Lia Felix

Aanmelding:

idem

Kosten:

De kosten : € 1750,00 ( exclusief verplichte en facultatieve literatuur)

Handboek: S.M. Johnson (2004) Veilig verbinden, Emotionally Focused Therapy in de Praktijk. 2010, Stichting EFT Nederland, Utrecht. ISBN: 978 9081616911 ( verplicht)

Werkboek: S.M. Johnson, et al. (2005). Becoming an Emotionally focused Couple Therapist: The Workbook. New York: Routledge, Taylor & Francis. ISBN:0415947472. ( facultatief)

Annuleringsregeling:

idem

Lees verder