Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat ieder mens deel uitmaakt van verschillende sociale systemen, zoals een gezin, schoolklas of buurt. In systeemtherapie staat niet het individu centraal, maar de omgang en communicatie met personen in de directe leefomgeving. 

Lees verder

Wanneer systeemtherapie?

Systeemtherapie is de meest aangewezen vorm van behandeling bij relatie- en gezinsproblemen. Maar ook bij individuele problemen kan systeemtherapie een goede methode zijn.

Het is effectiever als niet alleen de persoon die een probleem ervaart in behandeling komt, maar ook mensen uit het sociale netwerk betrokken worden (bijvoorbeeld familieleden, leerkrachten, andere hulpverleners).
 

Lees verder

Hoe verloopt systeemtherapie?

Een systeemtherapeut zal de hulpvraag altijd bezien tegen de achtergrond van de interactie met anderen. Samen met de cliënten wordt bekeken wie uitgenodigd kan worden voor de gesprekken. In het begin vinden deze doorgaans 1x per 2 weken plaats; later kan er meer tijd tussen de gesprekken zitten.

Lees verder

Algemeen aanbod

Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding, individuele systeemtherapie of systeembehandeling in groepsverband is ook mogelijk.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Resultaten

Jaren van wetenschappelijk onderzoek bevestigen dat systeeminterventies zoals gezins- en relatietherapie effectief zijn bij vele psychische problemen van kinderen en volwassenen en bij relatieproblemen. Voor exacte informatie hierover verwijzen wij graag naar enkele door ons geselecteerde publicaties.

Lees verder

Specialistisch aanbod

Naast het algemene aanbod van gezins- en relatietherapie kent het Lorentzhuis een aantal 'specialismen':

Groepen

Specifieke methodieken

Groepen

Project: Kinderen uit de knel

Sinds 2012 heeft het Lorentzhuis, in samenwerking met het Kinder- en Jeugd Traumacentrum (KJTC) een aanpak ontwikkeld voor ouders, die verwikkeld zijn in conflicten na scheiding, én voor hun kinderen getiteld: Kinderen uit de Knel.

Voor dit project is een aparte coordinator aangesteld die u kunt bereiken voor informatie over dit project of vragen over aanmelding.

U kunt mailen naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken). We doen ons best uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Bovenstaand emailadres is voor informatie en procedure, niet voor directe klinische hulp.

Voor informatie of vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u helaas niet terecht bij Lorentzhuis of het KJTC.

Lees verder

Verbindend gezag en geweldloos verzet (oudergroep)

Agressie en geweld binnen en buiten het gezin stellen menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener voor een dilemma. Ook angst, schoolweigering, computerverslaving, eetstoornissen of ander probleemgedrag kan ouders tot wanhoop drijven. Terug naar de vroegere ‘autoritaire opvoeding’ willen we niet meer, maar onmachtig toezien hoe een kind zich gewelddadig of zelfdestructief gedraagt evenmin. In deze groepsaanpak bieden ouders gezamenlijk het hoofd aan deze problemen door 'verbindend gezag' op basis van de principes van geweldloos verzet.

Lees verder

Houvast: relatietherapie in groepsverband

Vaak voelen mensen een drempel om hun relatieproblemen in een groep te bespreken.

Uit ervaring en wetenschappelijk onderzoek is echter bekend dat mensen veel leren van andere paren en dat groepsbehandeling voor paren doorgaans sneller en effectiever werkt:

In 6 groepsbijeenkomsten naar een hechte(re) en veilige relatie!

Lees verder

Mindcool: een op mindfulness gebaseerde systeemgroepstherapie ten behoeve van aandachtig ouderschap

Een op mindfulness gebaseerde systeemgroepstherapie ten behoeve van aandachtig ouderschap 

Lees verder

Specifieke methodieken

Verbindend gezag en geweldloos verzet in gezinnen: hulp bij ernstige gedragsproblemen

Agressie en geweld binnen en buiten het gezin stellen menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener voor een dilemma. Ook angst, schoolweigering, computerverslaving, eetstoornissen etc. kan ouders tot wanhoop drijven. Mmet regelmaat wordt gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer. Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van verbindend gezag en geweldloos verzet.

Lees verder

Emotionally Focused Therapy (EFT): op emoties en hechting gerichte relatietherapie

Relatietherapie voor paren die gevangen zijn geraakt in een patroon van negatieve reacties die het gevoel van verbondenheid en veiligheid aantasten. Door zich bewust te worden van onderliggende gevoelens en verlangens kan dit patroon doorbroken worden.

Lees verder

Systeemtherapie bij huiselijk geweld

In plaats van te denken in termen van daders en slachtoffers – en deze apart van elkaar te begeleiden – blijkt het zeer goed mogelijk om met elkaar te onderzoeken hoe het thuis zo uit de hand kon lopen, hoe je kan leren om tijdig te kalmeren en hoe je in de toekomst anders met conflicten om kan gaan.

Lees verder

Mobiel Lorentz: hulpverlening aan huis

Families die volledig vastgelopen zijn in de hulpverlening thuis bezocht. Door aan te sluiten bij de visie en de vraag van de familie zelf wordt er weer vertrouwen gewonnen en kan de hulpverlening weer op gang komen.

Lees verder