Hoe verloopt systeemtherapie?

Of er nu gewerkt wordt met paren, gezinnen, groepen of individuen, een systeemtherapeut zal bij iedere hulpvraag altijd stilstaan bij de omgeving: immers, mensen beïnvloeden elkaar. In overleg worden belangrijke betrokkenen uitgenodigd. Dit zijn vaak gezinsleden, zoals de partner, ouder(s), broers en zusjes, maar het kan ook gaan om grootouders, vrienden, collega's, leerkrachten, andere hulpverleners en dergelijke. Een systeemtherapeut richt zich zowel op de aangemelde problematiek als op de relaties en interactiepatronen. Tijdens de behandeling ligt de nadruk op de kwaliteiten van het sociale systeem en niet op het zoeken naar oorzaken van de problemen. Dit voorkomt een ‘verlammend’ schuld- of schaamtegevoel en versterkt het vertrouwen in eigen kunnen van cliënt en omgeving.

Wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van mensen en samen met hen te kijken naar mogelijkheden voor verandering. Een behandeling staat of valt met een goede samenwerking met de cliënt. Tijdens de behandeling wordt steeds besproken of de behandeling goed verloopt, of de therapeut de cliënten goed begrijpt en of de gewenste doelen worden gehaald. In principe gaat de therapeut die het eerste gesprek doet ook door met de behandeling. Mochten er belemmeringen van persoonlijke of methodische aard zijn, dan kunt u desgewenst bij een andere therapeut verder. Ook kan het zijn dat de gesprekken plaatsvinden met twee therapeuten (co-therapie). Dit wordt altijd met u overlegd.

De gesprekken duren doorgaans een uur en vinden gemiddeld 1x per 2 à 3 weken plaats, tenzij anders wordt overeengekomen. In de loop van de behandeling kan er meer tijd tussen de gesprekken zitten.
Over de duur van de gehele behandeling is moeilijk een eenduidige uitspraak te doen. Deze kan variëren van enkele gesprekken tot meer dan een jaar.

Er zijn ook groepen voor paren, ouders en kinderen (zie specialistisch aanbod). Deze hebben een vooraf vastgestelde inhoud en behandelduur. Na afloop van de groep wordt geëvalueerd of de behandeling voldoende is geweest of nog een aanvulling behoeft.

Terug naar Systeemtherapie