Wanneer systeemtherapie?

Er zijn veel situaties waarin systeemtherapie zinvol zou kunnen zijn, als enige therapie of als aanvulling op andere behandelingen.
In de praktijk kun je aan de volgende indicaties denken:

Levens(fase)problemen

Iedereen heeft in zijn of haar leven te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort het bij het leven, bijvoorbeeld wanneer het gezin in een nieuwe fase komt (zoals bij de geboorte van een kind of wanneer de kinderen uit huis gaan) of wanneer een relatie onder druk staat door de veeleisende carrière van één of beide partners.

Als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van een of meer gezinsleden te boven gaan en kunnen klachten van diverse aard ontstaan. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer (bijvoorbeeld communicatieproblemen, opvoedingsproblemen, ernstige conflicten, soms met geweld), soms zijn de problemen meer individueel van aard (bijvoorbeeld depressieve klachten, angst, lichamelijke klachten, burn-outverschijnselen). Ook dan worden de klachten van de één beïnvloed door de anderen in het systeem (en vice versa) en kan systeemtherapie een goede behandelmethode zijn.

Psychiatrische stoornissen

Ook bij psychiatrische problematiek is er, zowel bij kinderen als volwassenen, sprake van wederzijdse beïnvloeding en bestaat er doorgaans behoefte aan gesprekken met belangrijke personen uit de leefomgeving van de cliënt. Vooral als er sprake is van chronische problematiek is de belasting voor zowel patiënt als familie groot en bestaat er vaak grote behoefte aan informatie en begeleiding bij het met elkaar leren omgaan met dit gegeven. De behandeling richt zich zowel op de individuele problematiek en hulpvraag als op de vragen van familieleden en reactiepatronen in het gezin.
 

Terug naar Systeemtherapie